Nieuwsgierig!

opnieuw staat
haar statief
passief
richtend
belichtend
gaat
haar moment
nieuwsgierig als altijd
strelend
soms twijfelend
vaak verwachtingsvol
schiet zij haar SD kaartje vol!